dobreubezpieczenia-icons-oferta-turystyczne-w-200w.png
Ubezpieczenia turystyczne
Co może zostać objęte ochroną?
Koszty leczenia i usługi assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków, OC, bagaż podróżny i sprzęt sportowy, koszty odwołania uczestnictwa w imprezie zagranicznej.
Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?
Ubezpieczenie turystyczne dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych i do pracy, a także dla firm wysyłających pracowników w podróż służbową.